Apt. de Correus,77      08182-St Feliu de Codines

A.D.F. EL PINYÓ
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL Nº 45

BIGUES – RIELLS
GALLIFA
SANT FELIU DE CODINES
SANT LLORENÇ SAVALL

L'adf "El Pinyó" està per la conservació dels nostres boscos, perquè entenem que la
conservació dels espais forestals és una tasca complexa arran la no rendibilitat econòmica dels
mateixos, però cal ara més que mai veure-hi la rendibilitat social que tenen. Aquesta
rendibilitat sempre hi ha estat, però no ha estat mai aquesta rendibilitat social cofinançadora
del seu manteniment, i és ara quan els boscos de les nostres contreades requereixen de
mecanísmes diferents de gestió i finançament de la mateixa per tal de garantir-ne la seva
conservació. Els boscos tal i com els entenem avui en dia, no són elements sorgits de manera
natural com podrien ser les selves amazòniques, sinó que es tracta d'ecosistemes definits per
una gestió forestal alllarg dels anys, que en desaparèixer progressivament va canviant la
fesomia dels mateixos  i fent-los de manera menys atractiva per les persones. Afegit a aquest
concepte apareix un problema suplementari, i és que el bosc que no s'explota forestalment té
més risc de patir un incendi forestal pel tipus de vegetació que s'hi desenvolupa i és aquí on
realment cal aixecar la veu d'alarma ja que es tracta d'un problema que fot afectar a la
seguretat de les persones i en definitiva a la qualitat de vida de les mateixes. L'ADF és doncs
una associació de defensa forestal que preten , propietaris i voluntaris, posar el seu esforçen la
complicada tasca de conservació d'uns boscos que són els nostres.